Vindjeruimte

Tijdelijke invulling draagt bij aan optimalisatie van gebied

Tijdelijke invulling draagt bij aan optimalisatie van gebied

Tijdelijke invulling draagt bij aan optimalisatie van gebied

Veel grondeigenaren, zoals ontwikkelaars en provincies, ondernemen niet zoveel met hun braakliggende locaties omdat zij het nut & de noodzaak niet inzien van een tijdelijke invulling. Zij zien wel de kosten en de beren op de weg maar (nog) niet de baten. Hoe een tijdelijke invulling bijdraagt aan de optimalisatie van een (gebieds-)ontwikkeling.

Op dit moment wordt het aantal leegstaande en braakliggende terreinen in NL geschat door POR (Platform Openbare Ruimte) op 20.000 hectare met een waarde van circa 3 miljard. Veel eigenaren van deze terreinen, alsook van leegstaande gebouwen, wachten op betere tijden. De vraag is echter of het wachten op betere tijden de beste strategie is voor een toekomstige ‘vaste’ gebiedsontwikkeling. Tijdelijke invullingen zorgen namelijk enerzijds voor reuring van de plek en anderzijds voor een pleister op de rentewond.

Los van reuring en pleisters is het voor beleggers, corporaties en gemeenten wel duidelijk dat het hun belang is om zorgvuldig om te gaan met deze braakliggende terreinen. Zo’n terrein met treurig hek erom heen, straalt niet goed af op het eigen bezit dat daaraan grenst. Daarnaast is het volgens Roel Steenbeek (vm voorzitter Raad van bestuur Ymere) ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de lege plekken in de stad goed te beheren. Maar voor eigenaren, zoals ontwikkelaars en provincies, met een locatie 40km verderop waar ze niet dagelijks mee van doen hebben, wat veilig achter een hek staat en dat verder niet de aandacht en (kostbare) tijd behoeft van het bedrijf, is het belang minder evident om daar iets tijdelijks mee te doen.

Waarom is het tijdelijk invullen van een braakliggend terrein zo moeilijk? Veel beren zien eruit als risico’s in de vorm van grondvervuiling, overlast richting buurt door tijdelijke gebruiker, investeringen (in geld en tijd) die niet worden terugverdiend in zo’n korte tijd, een complete ontwikkeling in miniformaat met dezelfde langdurige procedures en overleggen, en wat als de tijdelijke gebruiker en of omwonenden de tijdelijk zeer populair geworden invulling niet meer ‘terug’ wil geven? Kortom voldoende materie om deze beer achter het hek te laten zitten.

Maar POR steekt zijn nek uit om grond eigenaren met een andere bril naar hun leegstaande eigendommen te laten kijken. In samenwerking met Architectuur Lokaal willen ze eigenaren activeren en na laten denken over de leegstaande en braakliggende terreinen in Nederland. Samen organiseerden zijn een sessie en brachten ontwerpers en opdrachtgevers vanuit corporatie- en beleggershoek samen om te discussiëren over hoe creatieve en betaalbare ideeën dit soort terreinen kunnen reactiveren.

Een belangrijke eyeopener tijdens deze sessie kwam van Joop de Boer van Popupcity. Hij toonde hoe tijdelijke invullingen bijdragen aan het op de kaart zetten van locaties. Dit bedrijf heeft van tijdelijke invullingen in de stad z’n core business gemaakt en helpt wereldwijd mee aan betaalbare, tijdelijke, reuring creërende oplossingen in het stedelijk weefsel. Niet een bottom-up geïnitieerde moestuin, maar het professionaliseren van tijdelijke invullingen door coalities te vormen tussen verschillende bedrijven, gemeenten en burgers. Kortom de samenwerking die partijen kunnen aangaan, waarbij de één juist behoefte heeft aan een locatie die zij tijdelijk mogen en kunnen gebruiken en de ander de toekomstige doelstelling daarmee kan versterken, ondersteunen, kan geweldig bijdragen aan het optimaliseren van een gebied e

Print

Number of views (2415)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x