Vindjeruimte
Buurthuizen bezwijken onder crisis

Buurthuizen bezwijken onder crisis

Het aantal buurthuizen neemt in rap tempo af. Gemeenten vragen meer inzet van burgers om de resterende wijkcentra overeind te houden. Maar beheer,...
12