Vindjeruimte

Optimalisatie maatschappelijk vastgoed een must

Optimalisatie maatschappelijk vastgoed een must

Optimalisatie maatschappelijk vastgoed is hard nodig

Optimaliseren van maatschappelijk vastgoed is hard nodig. Voorzieningen kosten de gemeenschap veel geld. Het is zeker goed besteed geld dat bijdraagt aan de dagelijkse vreugde van inwoners en aan de aantrekkelijkheid van een gemeente. Maatschappelijk vastgoed zoals zwembaden, theaters, sporthallen, verenigingsgebouwen, speeltuinen, muziekpaviljoenen en scholen zijn vaak exclusief voor één doel in gebruik. Dit heeft ons door de jaren heen een bonte verzameling van gebouwen opgeleverd die slechts zelden multifunctioneel worden gebruikt.

Soms is dit maatschappelijk vastgoed goed bezet, maar veel vaker is er een overvloed aan beschikbare ruimten in deze gebouwen waarvan de bezetting (te) laag is. Dit was al zo voor de crisis, maar toen viel het minder op. De noodzaak om te bezuinigen ontbrak en bovendien was het beheren en verhuren verspreid georganiseerd over verschillende gemeentelijke afdelingen of overgedragen aan verenigingen en stichtingen.

Indikken
Bezuinigen op maatschappelijk vastgoed door het zomaar schrappen van gebouwen is geen slimme bezuiniging, het indikken door te optimaliseren is dat wél. Zo behoudt een gemeente genoeg ruimte voor verenigingsleven, cultuur, sport, spel en ontspanning. Voorzieningen blijven overeind en gebouwen worden optimaler benut en bezet. Het verhogen van de bezettingsgraad levert meer huuropbrengst op en – wellicht belangrijker – het bevordert het sociaal contact van mensen omdat er meer mensen op dezelfde plek komen en tenslotte is het beter voor het milieu. 

Zowel burgers als verenigingen en stichtingen zijn gebaat bij een goed overzicht van het ruimtelijk aanbod. Vaak weet men in eigen dorp of stad niet eens dat het lokale theater ruimte heeft om een gezellige bridgedrive te huisvesten of een vereniging die haar gebouw door de week graag wil verhuren aan derden. Vaak ontbreekt het overzicht ook bij de huidige huurder. Zo huurt een gymnastiekvereniging in het zuiden van het land 7 verschillende zalen van de gemeente. Het zou deze vereniging geld, tijd en mensen schelen als zij kunnen indikken naar minder zalen. Op die manier hoeven zij ook niet overal materieel te hebben liggen en te onderhouden. Zij zijn, net als de burger, gebaat bij een goed overzicht wanneer de voor hen geschikte zalen en ruimten beschikbaar zijn.

Hoe dan?
Optimalisatie van gemeenschapsgeld ontstaat door vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed goed op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden. Daarnaast dient de klant het complete overzicht hiervan te hebben dat gemakkelijk en toegankelijk wordt aangeboden. Bij gemeenten en instanties ontbreekt het vaak aan een goed instrument voor het online inzichtelijk maken van deze vraag en aanbod.

In essentie betekent het optimaliseren van maatschappelijk vastgoed dat voorzieningen behouden kunnen blijven en daardoor bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving.

————————————————————-

Vindjeruimte is een website en database waarmee burgers, verenigingen en stichtingen integraal inzicht krijgen in alle beschikbare ruimten van gemeentelijke accommodaties. Deze komen wij graag laten zien.
Neem daarvoor contact op met info@vindjeruimte.nl of bel 035 640 9 740.

Print

Number of views (1849)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x