Vindjeruimte

Gedeeld ruimtegebruik verrijkt het onderwijs

ruimtegebruik optimaliseren

Gedeeld ruimtegebruik verrijkt het onderwijs

De toenemende overmaat in schoolgebouwen drukt op de financiële middelen van scholen én gemeenten. Bij basisschool De Uitkijck in Baarn wordt deze financiële last omgezet in een lust voor het onderwijs. Directrice Linda de Wagt vertelt hoe zij dat organiseert. “Het openstellen van de school verbetert niet alleen de bezetting, maar verrijkt ook het onderwijs.”

Bij daltonschool De Uitkijck zijn Onderwijs en Ontmoeten al in het DNA van de school verankerd. Die tweede O verrijkt het onderwijs op een natuurlijke wijze. Directrice Linda de Wagt werkt al vier jaar op deze manier. We zijn met haar in gesprek gegaan omdat wij nieuwsgierig zijn hoe zij dit organiseert en wat het voor haar oplevert.

School vergroot wereld van het kind
De Uitkijck is meer dan een school waar stenen ruimte bieden aan onderwijs en aanverwante functies zoals peuterspeelzaal en BSO. Linda vertelt enthousiast: “Mijn ideale school is een school die de wereld van het kind vergroot door het kind een gevarieerd palet aan indrukken en ontdekkingen mee te geven, die verder gaan dan wat het reguliere onderwijs te bieden heeft. Naast het vergroten van de wereld van het kind is samenwerken ook een item dat in het DNA van het daltononderwijs zit. En om goed samen te werken, ook met mensen uit de buurt, zul je elkaar eerst moeten ontmoeten.” Daarom wil Linda graag ouderen uit de buurt in haar gebouw, zodat zij de kinderen leren kennen en er over en weer een betere band kan ontstaan.

Ontspannen ontmoetingsplek
De ruimten in de school worden door allerlei partijen gebruikt voor maatschappelijke activiteiten waardoor de bezetting en het gebruik van de school verbetert. Uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten een verlengstuk zijn van het ‘basispakket van zorg en welzijn’. Linda geeft aan dat geen ruimte wordt geboden aan commerciële activiteiten die te maken hebben met het kind, zoals bijvoorbeeld betaalde remedial teaching. Een dergelijk betaalde dienst is alleen toegankelijk voor de ‘happy few’. Haar doel is dat mensen die ruimtes in de school gebruiken iets terugdoen voor alle kinderen van De Uitkijck.

Zo maakt een groep ouderen een paar keer per week gebruik van de gymzalen voor seniorenfitness. Deze ouderen ontmoeten en spreken zo de kinderen en een paar keer per jaar bakken de kinderen pannenkoeken voor deze ouderen. Zo is de pannenkoekendag op De Uitkijck ontstaan. Een schaakclub organiseert af en toe een schaaktoernooi in het weekend in de school. In de avonduren oefent er regelmatig een celliste en de buurtvereniging houdt er frequent overleg. Een club moeders van diverse basisscholen in Baarn komt hier regelmatig samen om te overleggen. Als je in het schoolgebouw rondloopt is er altijd wat te doen. Het is een ontspannen sfeer, waar mensen elkaar ontmoeten.

Ruimte in ruil voor activiteiten
Een partij die ruimte zoekt, kan de ruimte waarover De Uitkijck beschikt vinden via www.vindjeruimte.nl. Daar is te vinden welke ruimtes beschikbaar zijn en hoe ze Linda kunnen benaderen. Als eerste checkt Linda het doel van de partij en of dat past bij de school. Dan wordt een afspraak gemaakt of de ruimte voldoet. Daarna wordt de partij door Linda aan het denken gezet over de tegenprestatie aan de school. Als beiden akkoord zijn, mogen ze aan de slag en worden de praktische zaken met de conciërge geregeld.

Neemt dit ruimte-geregel naast het directeurschap niet heel veel tijd in beslag? Linda: “Het kost inderdaad tijd, maar het is zeker geen dagtaak. Bovendien krijgen wij hier heel veel voor terug, dus het is zeker de moeite waard om hier tijd aan te besteden.” Wordt er geen misbruik van de situatie gemaakt en laten ze niet te veel troep achter? “Nee hoor, in al die vier jaar dat wij dit nu doen hebben we nog nooit gedoe gehad. Mensen moeten de ruimte achterlaten zoals ze die hebben aangetroffen. Mocht er een zijn die er wel misbruik van maakt, nou dan is het snel afgelopen. Het is eigenlijk net als bij kinderen hè?” lacht Linda.

Verrijking van het onderwijs
De ruimtes in De Uitkijck zijn beschikbaar voor instanties, verenigingen en partijen. Dit mag overdag, ’s avonds en in het weekend. In ruil hiervoor wil Linda kennis, kunde en ervaring terug, die zij kan inzetten in de zogeheten Uitkijck Academy om de wereld van de Uitkijck-kinderen te vergroten. Zo krijgen de kinderen schaakles van de club die in het weekend schaaktoernooien organiseert, ze krijgen uitleg over de cello en inspiratie van de celliste. Linda: “Alleen al het zien van zo’n grote muziekkoffer maakt de meeste kinderen razend nieuwsgierig.” Ook krijgen de kinderen gastlessen van een grote verscheidenheid aan mensen, die met passie vertellen over hun werk of hobby. Vooral die passie zal de kinderen inspireren en bijblijven. Juist omdat de focus in school ligt op het ontdekken van talenten, is het waardevol om de kinderen zoveel mogelijk te laten zien, vooral zaken die niet in het normale onderwijs zijn opgenomen. Een bijkomend voordeel is dat er aan vrijwilligers geen gebrek is, bijvoorbeeld voor voorlezen, school versieren of meehelpen op feestelijke dagen.

De Uitkijck Academy en de pannenkoekendag zijn allemaal activiteiten die alleen maar plaats kunnen vinden omdat slim en vol verve door de directie wordt omgegaan met het uitruilen van kennis, kunde en tijd tegen ruimte.

Inspiratie voor scholen én gemeenten
De gedeeltelijke leegstand of overmaat in scholen is niet alleen een probleem van de gemeente of alleen van de scholen. Het is een issue dat zij gezamenlijk kunnen en moeten oplossen. De gemeente kan helpen door te stimuleren en te faciliteren dat www.vindjeruimte.nl in de gemeente wordt opgericht, waarmee vragers en aanbieders van ruimte elkaar weten te vinden. En scholen kunnen nadenken hoe zij, passend bij hun eigen DNA, ruimte kunnen inzetten voor andere doeleinden, die een aanvulling zijn voor hun school. Linda: “Denk niet alleen in geld, maar in toegevoegde waarde en doe vooral wat bij je past.”

Print

Number of views (1661)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x