Vindjeruimte

De BV Nederland is rijk

De BV Nederland is rijk

Vastgoedmagnaat en miljardair; De BV Nederland

De BV Nederland is rijk. Er zullen niet veel andere bedrijven in Nederland zijn die 51 miljard[1] euro op hun balans hebben staan in de vorm van stenen. Mooi toch, zou u denken, maar zoals een wijze oude man al zei: “bezit baart zorg”. Zorgen over: wie bewaakt die financiën, wie beheert die gebouwen en welke waarde voegen deze stenen toe aan onze BV? Zorgen, want deze BV loopt nog niet op rolletjes.

Hoe oplossingen en praktische tips onze BV Nederland helpen.
Deze week was de Gemeentelijke Vastgoed Dag 2014 en precies die vragen kwamen aan de orde. Het rijk, de provincie, gemeente en waterschappen vormen samen een vastgoedgigant - dat is op zich niet nieuw. Het uiten van deze zorgen en nagaan wat eraan te doen is, is sinds de crisis meer dan actueel en terecht. Tijdens deze Gemeentelijke Vastgoeddag werden spiegels voorgehouden, oplossingen aangedragen en denkrichtingen gepresenteerd.

Kijkje in de spiegel
Het Landelijk onderzoek Vastgoedmanagement 2014 heeft een groot aantal gemeenten opnieuw ondervraagd; eerder deden zij dit in 2010 en 2012 en kwamen zij tot de conclusie dat nog steeds een groot aantal gemeenten zich bevindt in de beginstadia van het vastgoedmanagement. Daarbij geldt voor zeker de helft dat dit management zich richt op het beheer en de exploitatie van het gebouw. Volgens de onderzoekers ligt de focus meer op technische zaken dan op financiële en klantgerichte zaken.

Het Rijk heeft met de samenvoeging van 4 afzonderlijke afdelingen per 1 juli 2014 een centrale dienst gevormd, het Rijksvastgoedbedrijf. Hier worden alle rijkseigendommen geadministreerd vanuit een missie om financiële en maatschappelijke doelen te behalen in samenwerking met, en met oog voor, de omgeving. Een stap in de goede richting.

Transacties en ontwikkeling van het Rijksvastgoedbedrijf, gaf aan dat we gewoon moeten beginnen om het vastgoed in kaart te brengen en dat vragen als kostprijsdekkende huur, bezettingsgraden en exploitatielasten ook nog issues zijn waar zij mee worstelen, maar dat juist door te starten deze vragen beetje bij beetje zullen worden opgelost.

Kortom deze vastgoedmagnaat maakt stappen in de goede richting maar verdient nog een veel betere en strakkere organisatie die zich niet alleen richt op techniek, maar vooral op financiën en helemaal op de klant, de inwoners, de gebruiker van het vastgoed.

Denkrichtingen en oplossingen
De klant is cruciaal als het gaat om een gezonde business en in deze business neemt zij een bijzondere rol in, want zij betaalt deze vastgoedmagnaat in de vorm van belasting. Het gaat dan ook niet alleen om vastgoed, maar vastgoed met een doel voor ons maatschappelijk welzijn.

Bert Boeve, voormalig VNG ambassadeur voor maatschappelijk vastgoed, schetste de veranderende maatschappij waarin deze miljardair zich bevindt. De wereld staat via internet met elkaar in contact en hierdoor kunnen mensen elkaar makkelijker vinden. Wat is dan nog de rol van de overheid? Dhr. Boeve stelde de retorische vraag of we niet met minder vastgoed toekunnen, en om dat te bereiken moeten we nog meer in beeld hebben hoe de portefeuille eruit ziet, of de klanten die gebruik van maken van deze gebouwen tevreden zijn en of het vastgoed bi

Print

Number of views (1449)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x